วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รับสมัครงานเมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต สาขาหาดใหญ่   กำลังขยายงานต้องการรับสมัครพนักงานงานในตำแหน่ง
1. ตำแหน่งผู้จัดการเขต      10  ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์     10  ตำแหน่ง
3. ที่ปรึกษาการเงิน              8   ตำแหน่ง
4. ประชาสัมพันธ์                 7   ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1อายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป
2มีความรับผิดชอบ
3มีความอดทน  ตั้งใจทำงาน
4มีอัธยาศัยดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส
5สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สนใจสมัคร ติดต่อ  คุณบี
โทรสอบถามเพื่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่
082-4386376,091-3123112
จันทร์ ถึง ศุกร์   เวลาราชการ

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 ประกันคุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท เบี้ยประกันไม่แพงอย่างที่คิด เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันนี้ หากคุณออกจากบ้านไปทำงาน แล้วไม่ได้กลับมาอีกเลย

คุณจะทิ้งอะไรไว้ให้กับครอบครัว หรือ พ่อแม่ ที่อยู่เบื้องหลังบ้าง ??

1. ภาระหนี้สิน ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรือค่าเล่าเรียนลูก

2. เงินสดก้อนหนึ่งมูลค่า 1 - 2 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายข้อที่ 1

ผมเชื่อว่า หลายคน เลือกข้อ 2 แต่ยังคงไม่มีใครเตรียมเงินสด 1 - 2 ล้านบาทไว้ทันที

ดังนั้น วันนี้เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ ใ้ห้คุณเก็บเพียงปีละ 16,360 บาท เดือนละ 1,100 บาท วันละ 35 บาท

ด้วยเงินออมเพียงวันละ 35 บาท หรือกาแฟเย็นวันละ 1 แก้ว

เปลี่ยนเป็นเงินสด 1 ล้านให้ครอบครัวได้ไหมครับ ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุที่รับประกัน : ตั้ง แต่ 1 เดือน - 65 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : 20 ปี
- ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้
- เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
- การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
- ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
2. กรณีผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
- ผู้เอาประกันจะได้รับผลตอบแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท(ผู้ชาย)

อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยจ่ายจริง อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยจ่ายจริง
1 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 33 ปี 24,xxx บาท 18,xxx บาท
2 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 34 ปี 25,xxx บาท 19,xxx บาท
3 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 35 ปี 25,xxx บาท 19,xxx บาท
4 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 36 ปี 26,xxx บาท 20,xxx บาท
5 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 37 ปี 27,xxx บาท 21,xxx บาท
6 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 38 ปี 28,xxx บาท 21,xxx บาท
7 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 39 ปี 28,xxx บาท 21,xxx บาท
8 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 40 ปี 28,xxx บาท 21,xxx บาท
9 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 41 ปี 29,xxx บาท 23,xxx บาท
10 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 42 ปี 31,xxx บาท 25,xxx บาท
11 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 43 ปี 31,xxx บาท 25,xxx บาท
12 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 44 ปี 32,xxx บาท 26,xxx บาท
13 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 45 ปี 33,xxx บาท 27,xxx บาท
14 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 46 ปี 34,xxx บาท 28,xxx บาท
15 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 47 ปี 35,xxx บาท 29,xxx บาท
16 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 48 ปี 36,xxx บาท 30,xxx บาท
17 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 49 ปี 37,xxx บาท 31,xxx บาท
18 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 50 ปี 39,xxx บาท 35,xxx บาท
19 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 50 ปี 39,xxx บาท 35,xxx บาท
20 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 52 ปี 42,xxx บาท 36,xxx บาท
21 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 53 ปี 44,xxx บาท 38,xxx บาท
22 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 54 ปี 45,xxx บาท 39,xxx บาท
23 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 55 ปี 48,xxx บาท 42,xxx บาท
24 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 56 ปี 50,xxx บาท 44,xxx บาท
25 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 57 ปี 52,xxx บาท 46,xxx บาท
26 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 58 ปี 54,xxx บาท 48,xxx บาท
27 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 59 ปี 56,xxx บาท 50,xxx บาท
28 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 60 ปี 58,xxx บาท 52,xxx บาท
29 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท 61 ปี 59,xxx บาท 53,xxx บาท
30 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท 62 ปี 61,xxx บาท 55,xxx บาท
31 ปี 23,xxx บาท 17,xxx บาท 63 ปี 64,xxx บาท 58,xxx บาท
32 ปี 24,xxx บาท 18,xxx บาท 64 ปี 67,xxx บาท 61,xxx บาท
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท(ผู้หญิง)

อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยจ่ายจริง อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยจ่ายจริง
1 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 33 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท
2 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 34 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท
3 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 35 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท
4 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 36 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท
5 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 37 ปี 23,xxx บาท 17,xxx บาท
6 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 38 ปี 23,xxx บาท 17,xxx บาท
7 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 39 ปี 24,xxx บาท 18,xxx บาท
8 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 40 ปี 25,xxx บาท 19,xxx บาท
9 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 41 ปี 26,xxx บาท 20,xxx บาท
10 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 42 ปี 27,xxx บาท 21,xxx บาท
11 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 43 ปี 28,xxx บาท 22,xxx บาท
12 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 44 ปี 29,xxx บาท 23,xxx บาท
13 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 45 ปี 30,xxx บาท 24,xxx บาท
14 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 46 ปี 31,xxx บาท 25,xxx บาท
15 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 47 ปี 32,xxx บาท 26,xxx บาท
16 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 48 ปี 33,xxx บาท 27,xxx บาท
17 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 49 ปี 33,xxx บาท 27,xxx บาท
18 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 50 ปี 35,xxx บาท 29,xxx บาท
19 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 51 ปี 37,xxx บาท 31,xxx บาท
20 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 52 ปี 38,xxx บาท 32,xxx บาท
21 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 53 ปี 39,xxx บาท 33,xxx บาท
22 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 54 ปี 40,xxx บาท 39,xxx บาท
23 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 55 ปี 42,xxx บาท 36,xxx บาท
24 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 56 ปี 45,xxx บาท 39,xxx บาท
25 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 57 ปี 47,xxx บาท 41,xxx บาท
26 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 58 ปี 48,xxx บาท 42,xxx บาท
27 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 59 ปี 50,xxx บาท 44,xxx บาท
28 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 60 ปี 52,xxx บาท 46,xxx บาท
29 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 61 ปี 53,xxx บาท 47,xxx บาท
30 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 62 ปี 54,xxx บาท 48,xxx บาท
31 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 63 ปี 55,xxx บาท 49,xxx บาท
32 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 64 ปี 56,xxx บาท 50,xxx บาท
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<< ตัวอย่างที่ 1 >>

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

ผู้ชายอายุ 30 ปี เบี้ยปีละ 16,360 บาท(เดือนละ 1,440 บาท)

ผู้หญิงอายุ 30 ปี เบี้ยปีละ 12,950 บาท(เดือนละ 1,140 บาท)

อายุ ปีที่ เบี้ยจ่ายจริง เบี้ยสะสม ประหยัดภาษี คุ้มครองชีวิต
30 ปี ปีที่ 1 16,360 บาท 16,360 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
31 ปี ปีที่ 2 16,360 บาท 32,720 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
32 ปี ปีที่ 3 16,360 บาท 49,080 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
33 ปี ปีที่ 4 16,360 บาท 65,440 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
34 ปี ปีที่ 5 16,360 บาท 81,800 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
35 ปี ปีที่ 6 16,360 บาท 98,160 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
36 ปี ปีที่ 7 16,360 บาท 114,520 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
37 ปี ปีที่ 8 16,360 บาท 130,880 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
38 ปี ปีที่ 9 16,360 บาท 147,240 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
39 ปี ปีที่ 10 16,360 บาท 163,600 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
40 ปี ปีที่ 11 16,360 บาท 224,760 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
41 ปี ปีที่ 12 16,360 บาท 241,120 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
42 ปี ปีที่ 13 16,360 บาท 257,480 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
43 ปี ปีที่ 14 16,360 บาท 273,840 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
44 ปี ปีที่ 15 16,360 บาท 290,200 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
45 ปี ปีที่ 16 16,360 บาท 306,560 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
46 ปี ปีที่ 17 16,360 บาท 322,920 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
47 ปี ปีที่ 18 16,360 บาท 339,280 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
48 ปี ปีที่ 19 16,360 บาท 355,640 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
49 ปี ปีที่ 20 16,360 บาท 372,000 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
รวม 20 ปี 372,000 บาท - 32,720 บาท 1,000,000 บาท
เปรียบเทียบความคุ้มครองกับเบี้ยประกันที่จ่าย 1,000,000 - 372,000 = 628,000 บาท

ฐานภาษี 10% ประหยัดภาษีได้ปีละ 1,636 บาท รวม 20 ปี เท่ากับ 32,720 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<< ตัวอย่างที่ 2 >>

จำนวนเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท

ผู้ชายอายุ 30 ปี เบี้ยปีละ 32,720 บาท (เดือนละ 2,880 บาท)

ผู้หญิงอายุ 30 ปี เบี้ยปีละ 25,900 บาท(เดือนละ 2,280 บาท)

อายุ ปีที่ เบี้ยจ่ายจริง เบี้ยสะสม ประหยัดภาษี คุ้มครองชีวิต
30 ปี ปีที่ 1 32,720 บาท 32,720 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
31 ปี ปีที่ 2 32,720 บาท 65,440 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
32 ปี ปีที่ 3 32,720 บาท 98,160 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
33 ปี ปีที่ 4 32,720 บาท 130,880 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
34 ปี ปีที่ 5 32,720 บาท 163,600 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
35 ปี ปีที่ 6 32,720 บาท 196,320 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
36 ปี ปีที่ 7 32,720 บาท 229,040 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
37 ปี ปีที่ 8 32,720 บาท 261,760 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
38 ปี ปีที่ 9 32,720 บาท 294,480 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
39 ปี ปีที่ 10 32,720 บาท 327,200 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
40 ปี ปีที่ 11 32,720 บาท 359,920 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
41 ปี ปีที่ 12 32,720 บาท 392,640 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
42 ปี ปีที่ 13 32,720 บาท 425,360 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
43 ปี ปีที่ 14 32,720 บาท 458,080 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
44 ปี ปีที่ 15 32,720 บาท 490,800 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
45 ปี ปีที่ 16 32,720 บาท 523,520 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
46 ปี ปีที่ 17 32,720 บาท 556,240 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
47 ปี ปีที่ 18 32,720 บาท 588,960 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
48 ปี ปีที่ 19 32,720 บาท 621,680 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
49 ปี ปีที่ 20 32,720 บาท 654,400 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
รวม 20 ปี 654,400 บาท - 130,880 บาท 2,000,000 บาท
เปรียบเทียบความคุ้มครองกับเบี้ยประกันที่จ่าย 2,000,000 - 654,400 = 1,345,600 บาท

ฐานภาษี 20% ประหยัดภาษีได้ปีละ 6,544 บาท รวม 20 ปี เท่ากับ 130,880 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารที่ใช้ในการสมัครทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ใบสมัคร/คำขอเอาประกันภัย(เอกสารตัวจริงจากบริษัทหรือตัวแทน)
3. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันหรือบุตร กรณีชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน
4. ใบสมัครหักเบี้ยประกันผ่านบัญชี(เอกสารตัวจริงจากบริษัท) กรณีชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. ชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
3. ชำระด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"ให้เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ ทำหน้าที่ดูแลและสร้างหลักประกันให้คุณและครอบครัวในวันที่คุณไม่อยู่"

โดยใช้เงินออมของคุณแค่หลักพันบาท สร้างความคุ้มครองมูลค่า 1,000,000 บาท ดีไหมครับ ??

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

รับสมัครตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี

รับสมัครตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต ที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน ลดหย่อนภาษี และการประกันชีวิต รายได้ดี ทั้ง Part time/Full time รายได้และความก้าวหน้า ที่ไร้ขีดจำกัดโดยคุณเองเป็นผู้กำหนด

"ถ้าคุณต้องทนทำงานประจำไปทั้งชีวิต > มันจะทำให้คุณรวยได้ใช่หรือไม่ ?"

"ความจริงวันนี้คือ งานประจำเพียงอย่างเดียวไม่เคยทำให้ใครร่ำรวย"

"ขยันผิดที่ 10 ปี ก็ไม่รวย เพราะคุณกำลังเสี่ยงที่มีรายได้แค่ทางเดียว"

หากคุณเป็นคนมองหางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำ คุณมาถูกที่แล้ว !!! ==>> เพราะว่างานนี้

1. สามารถทำได้ไม่รบกวนงานประจำ ==> เพียงใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน 2-3 ชั่วโมง หรือวันเสาร์-อาทิตย์
2. ไม่ต้องใช้เงินลงทุน ==> เพียงใช้ความสามารถ ความตั้งใจ ความอดทนและความทุ่มเท
3. ทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้น 30 - 50% หรือมากกว่านั้น ==> ขึ้นความสามารถและความขยัน
4. ได้รับความรู้ด้านการเงิน การลงทุน ภาษี และการประกันชีวิต เพื่อวางแผนด้านการเงินให้ตัวเองและครอบครัว
5. รับสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต หรือด้านการลงทุนของบริษัทในราคาพนักงาน พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 40%
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ชาย/หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ประสบการณ์ 0-5 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือไม่มีประสบการณ์
- มีความอดทน มุ่งมั่น เปิดใจ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- มีบุคลิกดี ชอบงานขายและบริการ
- รักความก้าวหน้าและพร้อมเติบโตทั้งรายได้และหน้าที่การงานแบบไร้ขีดจำกัด
- ยินดีต้อนรับอดีตตัวแทน และทีมงานขายที่ต้องการย้ายสังกัด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

1.ค่าสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 200 บาท
2.ค่าใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 300 บาท
ขั้นตอนการสมัครตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต

1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมแจ้งวันอบรม
2.อบรมขอรับใบอนุญาตตัวแทน 6 ชั่วโมง(1 วัน)

ที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สาขาหาดใหญ่
3.ติวสอบพร้อมสอบขอรับใบอนุญาตตัวแทนที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
4.ยื่นเอกสารขอเป็นตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
สนใจสมัครตัวแทนประกันชีวิตสมัครโดยตรงได้ที่ :
คุณ รัชชานนท์   โชติประสิทธิ์ชัย  โทร   0865984441

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อสมัครเข้าเป็นตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต

1. รับโบนัส 4,000  บาทและคอมมิชชั่นตามแบบนาน 6 เดือนติดต่อกัน
2.รายได้ไม่มีเพดานและขีดจำกัดจากเงินเดือน คอมมิชชั่น ค่าบริหารทีมงาน เงินรางวัลการแข่งขัน และการท่องเที่ยวประจำไตรมาส และประจำปี
3. ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการเงินการลงทุน และประกันชีวิตและกระบวนการขายจากตัวแทนมืออาชีพ
4.สามารถขึ้นตำแหน่งผู้บริหารได้ภายใน 6 เดือน และก้าวหน้าและเติบโตด้วยการขายหรือสร้างทีมได้
5. รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน หรือรับรายได้ 100,000 บาท/เดือน ตามความสามารถ
6.รับมรดกคอมมิชชั่นจากการต่ออายุเบี้ยประกันปีต่อไป จนตลอดสัญญา
7. สามารถชักชวนเพื่อน-ญาติพี่น้องที่ว่างงาน หรือต้องการอาชีพเสริมเข้ามาทำงานร่วมกันได้
8. มีสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตั้ง แต่ระดับผู้บริหารขึ้นไป
หากท่านไม่สนใจทำเป็นอาชีพ แต่สนใจทำประกันชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัว

สามารถเปลี่ยนค่าคอมมิชชั่นมาเป็นส่วนลด 0-40%ในการทำประกันชีวิตให้ตัวท่านหรือคนที่ท่านรักด้วยการสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตซะเอง เช่น
- หากเบี้ยประกันชีวิต 15,000 x 30% เท่ากับได้ส่วนลด+เงินเดือนถึง 5,000 + 4,500 = 9,500 บาท
และหากครอบครัวมี 6 คน(พ่อ-แม่-ลูก-ปู่ย่า-ตายาย) สามารถลดได้สูงสุดถึง 57,000 บาท

ได้รับความรู้จากการอบรมและสามารถนำไปใช้ในการดูแลกรมธรรม์ของตนเอง,ญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักได้
- ท่านมีสิทธิดูแลกรมธรรม์ของท่านเองรวมทั้งทุกคนในครอบครัว ทำให้หมดปัญหาเรื่องตัวแทนทอดทิ้ง และยังสามารถป้องกันตัวแทนที่ไม่ดีเข้ามาเสนอขายประกัน อีกทั้งขจัดปัญหาเรื่องเทเลเซลส์ที่มาเสนอขายทางโทรศัพท์ได้อีกด้วย
ธุรกิจประกันชีวิตเป็นทางลัดและเครื่องมือสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

- แต่สำหรับธุรกิจประกันชีวิตหากคุณทำงานประจำ และจบ ป.4, ป.6 ม.3 คุณจะได้เป็นเพียงพนักงานทั่วไป, คนสวน,แม่บ้าน,รปภ.เป็นต้น ถ้าคุณมีความขยัน อดทน และตั้งใจเหมือนใจประจำที่คุณทำอยู่ก็สามารถขึ้นเป็นผู้บริหารได้ มีคนยกย่องนับถือ เพียงคุณมีความขยัน อดทนและเชื่อมั่นท่านจะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิตได้อย่างแน่นอน
- ชีวิตมีทางลัดเสมอคะ หากคุณต้องการประสพความสำเร็จอย่างรวดเร็วคุณต้องหาวิธีและเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณประสพความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจและธุรกิจนี้ หากคุณลองเข้ามาศึกษารับรองว่า เป็นทางลัดและเครื่องมือที่จะทำให้คุณประสพความเร็จรวดเร็วกว่างานประจำที่คุณทำอย่างแน่นอน
คุณมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ

1. ลองทำ ลองเข้ามาศึกษาธุรกิจประกันชีวิต ถ้าสำเร็จมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล แต่ถ้าไม่สำเร็จก็กลับไปจนต่อก็ยังทันหรือกลับไปทำงานประจำต่อได้ (เพราะสามารถทำเป็น Part timeได้)

2. ไม่สนใจ ไม่อยากลอง = คุณเสียโอกาสในชีวิตไปหนึ่งอย่าง เพราะมนุษย์เราจะเสียใจในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ทำ มากกว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้ว

มีหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทำในชีวิตนี้ ถ้าคุณมีโอกาส ลองทำมันดูสักครั้งสิคะ Just Do It!!

หลายคนมีโอกาสเดินเข้ามาหา กลับไม่สนใจ แต่หลายคนไขว่คว้าโอกาส แต่ยากที่จะเจอ

- ทุกวันนี้มีคนตกงานจำนวนมาก มิใช่ว่า คนเหล่านี้ไม่มีความสามารถ แต่ปราศจากโอกาสเท่านั้นเอง
แม้ แต่คนที่ทำงานประจำบางคนก็มีความสามารถ แต่ปราศจากโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
-  ดังนั้นธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จึงเล็งเห็นความสำคัญและมอบโอกาสและความก้าว
หน้าที่ท่านมิอาจได้รับในงานประจำ แต่ผมมิได้แนะนำให้ท่านลาออกนะคะ แต่อยากแนะนำให้มองเป็นอาชีพที่ 2 นอกเหนือจากงานหลักก็ได้คะ
ธุรกิจประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- ไม่ว่า จะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือเพศใดก็ตามเราไม่ปิดกั้นโอกาส ทุกเพศมีสิทธิเท่าเทียมกัน และประกันชีวิตถือเป็นองค์ความรู้ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีเพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นที่รู้จักประกันชีวิตจริง ๆ เพราะส่วนใหญ่เพียงแค่รู้จัก แต่ไม่รู้จริง ดังนั้นทุกคนที่เข้ามาต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่ ดังนั้นประสบการณ์การงานที่ผ่านมาจึงไม่สำคัญ ไม่ว่า คุณจะทำงานอะไรมา มีประสบการณ์ หรือตำแหน่งใหญ่โต เมื่อเข้ามาเรียนรู้เท่ากับเริ่มนับ 1 ใหม่ เรามีการฝึกอบรมให้จนท่านมีความรู้มากและนำไปใช้ทำงานหรือใช้ประโยชน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ธุรกิจประกันชีวิต ลงทุนน้อย รายได้มาก และความก้าวหน้าที่กำหนดเองได้

- ถ้าเราจะทำธุรกิจส่วนตัวเราต้องมีเงินทุนเพื่อที่จัดตั้งบริษัท หรือโรงงาน ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำก็หลักล้าน
แต่ธุรกิจประกันคุณไม่ต้องใช้เงินทุนแม้ แต่บาทเดียว เพียงแค่ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ส่วนตัวทุกอย่างที่คุณมีมาใช้ทำธุรกิจคุณก็สามารถมีรายได้มหาศาลได้
- ปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างมาก ไม่ว่า จะเป็นการเรียน การทำงาน โดยเฉพาะการทำงาน เพราะจุดมุ่งหมายของคนทำงานคือ ต้องการความก้าวหน้า รายได้ และการเคารพนับถือในความสามารถ แต่ในความเป็นจริงคนที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นมีเพียงเล็กน้อยหรือหยิบมือเดียว และงานประจำที่ทำทุกวันนี้ไม่สามารถทำให้ร่ำรวยได้ แต่เป็นเจ้าของบริษัท เจ้าของกิจการ หรือนายทุน เท่านั้นที่ร่ำรวย ไม่ว่า จะทำงานหนักแค่ไหน ทำโอทีวันละ 5-6 ชั่วโมงก็ยากที่จะรวยได้
- ดังนั้นหากมีงาน ๆ หนึ่งที่คุณทำมาก ทำงานหนัก และจ่ายผลตอบแทนหรือรายได้ก็มากตามที่คุณลงแรงลงไป หรือ " Low risk High return " คุณจะสนใจไหมครับ ?? และถ้าคุณทำงานดี ก็สามารถก้าวหน้า ขึ้นไปตำแหน่งผู้บริหารขึ้นไป คุณจะปฏิเสธมั้ย ถ้าผมจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้อนรับคุณที่เมืองไทยประกันชีวิต
เพียงคุณ...เปิดใจและโอกาสให้กับตัวเองสักครั้ง ไม่ว่า จะไม่เคยเป็นตัวแทนที่ใดมาก่อน หรือตัวแทนบริษัทฯ อื่นที่กำลังมองหาความสำเร็จในอาชีพที่เติบโตไร้ขีดจำกัด เชิญร่วมงานกับเราวันนี้!! แล้วคุณ..จะเห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความทุ่มเทที่ไม่เหมือนใครแน่นอน!!

ใครจะเริ่มก่อนใครไม่สำคัญ สำคัญที่ว่า คุณจะทำไม่หยุด ทำไม่เลิก ทำๆ ๆ ๆ และก็ทำหรือไม่ อย่ายอมแพ้คับถ้ามันยังไม่สำเร็จ อย่าเดินตามความฝันของคนอื่น…. และอย่าดูถูกความฝันของคนอื่น เพราะคนที่มีความฝันลมๆ แล้งๆ ยังดีกว่าคนที่ไม่มีความฝันอะไรเลยครับ

สำหรับผม จังหวะชีวิต มันคือ โอกาสที่ผ่านมา ขึ้นอยู่กับว่า เรามองออกว่าเป็นโอกาสหรือเปล่า แล้วก็คว้ามันไว้ ถ้าสำเร็จ ก็เติบโต

ในวันที่คุณคิดว่า ตกต่ำสุดในชีวิต มองไม่เห็นแม้ แต่อนาคต วันนั้นอาจจะเป็นวันที่คุณได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ครับ ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ และพยายามคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดความคิดเดิมๆ

เคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จ คือ " ลงมือ ทำ ทันที "

เพราะฉะนั้น จงสร้างโอกาสให้ตัวเองในทุกๆ วันครับ

สนใจสมัครตัวแทนประกันชีวิตสมัครโดยตรงได้ที่ :

คุณ รัชชานนท์  โชติประสิทธิ์ชัย
เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
มือถือ : 0865984441
อีเมล์ :